Tomografia Komputerowa głowy

Umów się na badanie tomografii komputerowej


Tomografia komputerowa jest obecnie badaniem pierwszego rzutu w diagnostyce stanów chorobowych dotyczących szeroko pojętej głowy (mózgowie, twarzoczaszka, zatoki przynosowe). Wskazania do tomografii komputerowej głowy są bardzo szerokie i można je podzielić na schorzenia dotyczące mózgowia (np. diagnostyka udarów mózgu, krwotoków mózgowych, guzów mózgu, urazów), twarzoczaszki (np. guzy, stany zapalne, urazy), zatok przynosowych (np. ostre i przewlekłe zapalenia, nowotwory itp).

W AVI Diagnostyka Obrazowa stosujemy wielorzędowy tomograf komputerowy, który umożliwia wykonanie badania głowy o cienkich warstwach (0,5 do 2mm), w którym obrazy są wyjątkowo dokładne.

Obrazy cienkich warstw pozwalają uzyskać wysokiej jakości rekonstrukcje trójwymiarowe takie jak VR (Volume Rendering), czy MPVR (Wielopłaszczyznowe Rekonstrukcje Objętościowe) wykorzystywane zwłaszcza w ocenie badań pourazowych oraz naczyniowych.
Diagnostyka głowy w tomografie komputerowym składa się z kilku odrębnych procedur wymagających odmiennego przygotowania pacjenta.


Tomografia komputerowa ośrodkowego układu nerwowego (OUN) - mózgowia
Badaniem tomografii komputerowej mózgowia możemy ocenić:

 • tkankę nerwową (z rozróżnieniem istoty szarej i białej),
 • przestrzenie zawierające płyn,
 • mózgowo-rdzeniowy (układ komorowy i układ zbiorników pajęczynówki).

W stanach nagłych - obejmujacych urazy, udary niedokrwienne i krwotoczne, a także w diagnostyce krwotoków podpajęczynówkowych (SAH), badanie wykonujemy bez przygotowania chorego.

16.jpg

Poza tymi sytuacjami, pacjent zawsze powinien być na czczo - ze względu na wskazania do dożylnego podania środka cieniującego, zwłaszcza, gdy istnieje podejrzenie:

 • procesów rozrostowych i/lub przerzutów,
 • stanów zapalnych w obrębie mózgowia, opon mózgowych i kości,
 • malformacji naczyniowych.


Tomografia komputerowa przysadki mózgowej
Najbardziej czułą metodą diagnostyczną zmian w obrębie układu podwzgórzowo-przysadkowego jest rezonans magnetyczny (MR). Badanie tomografii komputerowej przysadki wykonywane jest wyłącznie u chorych z przeciwwskazaniami do MR, u których podejrzewane są zmiany rozrostowe przysadki mózgowej (najczęściej gruczolaki) lub podwzgórza.
Kierując pacjenta na badanie należy pamiętać, że ze względu na wykonanie badania cienkimi warstwami służy ono do oceny przysadki mózgowej, podwzgórza, siodła tureckiego, zatok jamistych i zbiorników pajęczynówki, około- i nadsiodłowych, czyli zakresu podejrzewanych zmian chorobowych.

Tomografia komputerowa oczodołów
Tomografia komputerowa okolic gałki ocznej jest związana z ryzykiem wystąpienia zaćmy, ze względu na stosowanie promieniowania rentgenowskiego. Poza tym zastosowanie, tak jak w przypadku piramid, warstw submilimetrowych pozwala na dokładną ocenę zmian pourazowych w obrębie całej twarzoczaszki. W stanach pourazowych i w poszukiwaniach ciała obcego w oczodole, badanie wykonywane jest z użyciem środka cieniującego (pacjent powinien być na czczo). W przypadkach nieurazowych tomografia komputerowa jest wskazana tylko wtedy, gdy wynik rutynowo wykonywanego w tych sytuacjach USG jest wątpliwy. Badanie tomografii komputerowej umożliwia ocenę nacieku nowotworowego z zewnątrz, przerzutów do gałki ocznej i struktur zewnątrz-gałkowych, przerzutów oraz nowotworów pierwotnych gałki ocznej i pozostałych struktur wewnątrzoczodołowych.


Wskazania:

 • Ostry krwotok wewnątrzczaszkowy
 • Przewlekły krwotok wewnątrzczaszkowy
 • Ostry udar niedokrwienny
 • Ostry udar krwotoczny
 • Udary przewlekłe
 • Padaczka
 • Guzy mózgu (łagodne i złośliwe)
 • Urazy czaszkowo-mózgowe
 • Stany zapalne w obrębie czaszki
 • Ropień mózgu
 • Wodogłowie
 • Ciała obce
 • Zmiany kostne
 • Inne

TK_glowa_krwiak.jpg Kwawienie śródczaszkowe z przebiciem do ukladu komorowego.