Rezonans Magnetyczny kolano

Umów się na badanie rezonansu magnetycznego

MR stawu kolanowego jest jednym z najczęściej wykonywanych badań rezonansu magnetycznego w naszej placówce. Największą grupę wskazań do tego typu badania stanowią urazy stawów kolanowych. Staw kolanowy jest największym stawem ludzkiego organizmu i bardzo często ulega różnego rodzaju urazom (np. podczas uprawiania sportów, jazdy na nartach itp.)
Po wykonaniu badania rezonansu magnetycznego lekarz radiolog ocenia elementy stawu, obecność krwawień lub wysięków w jamie stawowej i stan struktur kostnych. Szczególną uwagę należy zwrócić na możliwość wiarygodnego i obiektywnego ocenienia więzadeł (zwłaszcza więzadła krzyżowego przedniego), łąkotek stawowych i więzadeł zewnętrznych kolana. W poszczególnych  sekwencjach widoczne są również zmiany w chrząstkach stawowych (p. chrząstkogram), szpiku kostnym (np. obrzęk po urazie) i okolicznych tkankach miękkich.
Inną grupę wskazań stanowią pacjenci po zabiegach rekonstrukcyjnych więzadeł krzyżowych. W takich przypadkach ocenia się położenie zrekonstruowanych więzadeł i efekt wykonanego zabiegu.

Badanie rezonansu magnetycznego stawu kolanowego wykonuje się również w podejrzeniach guzów, zapaleń i innych nieprawidłowości w tej okolicy.