Rezonans Magnetyczny - AVI Diagnostyka Obrazowa

Umów się na badanie rezonansu magnetycznego

Jest to badanie wykorzystujące silne pole magnetyczne i fale radiowe do uzyskania obrazów ciała ludzkiego. Pole magnetyczne jest uzyskiwane w różnych typach magnesów: stałych, oporowych i nadprzewodzących. Magnesy te różnią się konstrukcją i natężeniem wytwarzanego pola, ale wszystkie wykonują badania MR. Natężenie wytwarzanego pola magnetycznego warunkuje możliwości diagnostyczne aparatu. W praktyce klinicznej stosowane są aparaty o natężeniu pola magnetycznego wynoszącym od 0,1 do 3,0 Tesli; jedynie aparaty wysokopolowe pozwalają na wykonywanie spektroskopii, badań czynnościowych, czy ultraszybkich badań naczyniowych.

Obok diagnostycznych możliwości systemu MR ważnym zagadnieniem jest komfort pacjenta w czasie badania, oraz dostęp do pacjenta, warunkujący wykonywanie procedur inwazyjnych. Pod względem konstrukcji obudowy wyróżnia się dwa rodzaje aparatów MR: systemy otwarte, w których możliwy jest dostęp do pacjenta z trzech stron w czasie badania oraz systemy zamknięte, w których pacjent umieszczany jest w tunelu w obudowie magnesu. W AVI dostępne są aparaty z systemem zamkniętym.


Magnes aparatu MR wytwarza stałe pole magnetyczne. Oprócz magnesu system rezonansu magnetycznego tworzą cewki gradientowe, służące do przestrzennego zróżnicowania pola magnetycznego w podstawowych trzech płaszczyznach, co jest konieczne do uzyskania obrazów warstwowych. Ubocznym efektem pracy podsystemu gradientowego jest hałas, mogący być bardzo uciążliwy dla badanego pacjenta. Do wytworzenia sygnału rejestrowanego przez system wykorzystywane są cewki, będące nadajnikami i odbiornikami fal elektromagnetycznych o częstotliwości radiowej (RF). Aby uzyskać dobry odbiór sygnału z ciała ludzkiego system MR musi być odizolowany od wszelkich zewnętrznych fal elektromagnetycznych. W tym celu aparat MR musi być umieszczony w specjalnym pomieszczeniu w tzw. klatce Faradaya.

Odbierany sygnał z ciała ludzkiego jest wzmacniany, a następnie przekształcany i rekonstruowany w obrazy przez system komputerowy.