Rezonans magnetyczny stopy


Badanie rezonansu magnetycznego stawów jest jednym z najczęściej wykonywanych badań. Technika rezonansu magnetycznego pozwala na pokazanie jamy stawowej, chrząstek stawowych, więzadeł, torebki stawowej oraz wszystkich elementów dodatkowych stawu, takich jak np. łąkotki, krążki stawowe, itp. Badanie rezonansu magnetycznego stanowi z reguły uzupełnienie diagnostyki prowadzonej w klasycznej radiografii (RTG) i ultrasonografii (USG) i jest wykonywane do ostatecznego potwierdzenia lub wykluczenia spodziewanych zmian.
Zaletą tego typu badań jest możliwość wykonania  przekrojów w każdej płaszczyźnie (poziomej, pionowej i strzałkowej oraz różnych płaszczyznach skośnych).
Odpowiedni dobór sekwencji pozwala na określenie charakteru zmian patologicznych, dokładne określenie ich lokalizacji i stopnia zajęcia sąsiadujących struktur.
W trakcie badania niekiedy konieczne bywa podanie środków kontrastowych w celu określenia charakteru i intensywności wzmocnienia kontrastowego.


 
Copyright AVI Diagnostyka Obrazowa 2008
Strona główna | Mapa serwisu
Insignia