Na czym polega badanie rezonansu magnetycznego?


Z punktu widzenia technicznego badanie rezonansu magnetycznego polega na pobudzaniu protonów znajdujących się w silnym polu magnetycznym falą elektromagnetyczną. Następnie aparat mierzy niewielkie różnice w polu magnetycznym  na tej podstawie rekonstruuje obraz diagnostyczny.
W punktu widzenia pacjenta badanie polega na wjechaniu do długiej rury aparatu, w której leży się bez ruchu do 45minut. W trakcie badania może zostać podany środek kontrastowy. Badania rezonansu magnetycznego nie powodują narażenia na promieniowanie jonizujące.